Lagi New City | Mặt bằng

Mặt bằng tổng thể dự án Lagi New City

Mặt bằng tổng thể Lagi New City kèm tiện ích

Mặt bằng chi tiết Phân Khu Pearl Harbour
và Ocean Bay đang triển khai

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
PHÒNG KINH DOANH
Hotline 0901699811
www.newcitylagi.com.vn