‘Đất nền ven biển sẽ là tâm điểm khu vực phía Nam’

Theo các chuyên gia, cơ sở hạ tầng đồng bộ, giá mềm, quy hoạch kinh tế du lịch… là cơ sở để sản phẩm bất động sản ven biển, trong đó có đất nền hưởng lợi. Lý giải sức hút đất nền ven biển Bình Thuận Trong vài năm gần đây, giá bất động sản … Đọc tiếp ‘Đất nền ven biển sẽ là tâm điểm khu vực phía Nam’